Khuyến mãi đặc biệt từ ngày 25/3/2014 :


Tặng ốp lưng+ 3 miến dán màn hình khi mua điện thoại tại DaNangPhone