Chính sách thanh toán

  1. Thanh toán trực tiếp tại cửa hàng bằng  tiền mặt hoặc quẹt thẻ

  2. Thanh toán bằng hình thức chuyển tiền qua thẻ :

      – VIETCOMBANK: 0041000152271

      – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

      – CHỦ TÀI KHOẢN: NGUYỄN ĐĂNG QUYỀN