Bảng giá dịch vụ sửa chữa

TÊN MÁY THAY PIN THAY KÍNH TRƯỚC/ KÍNH LƯNG THAY MÀN HÌNH
IPHONE 5, 5S 150.000 Giá Liên Hệ Giá Liên Hệ
IPHONE 6 250.000 180.000 500.000
IPHONE 6S 250.000 180.000 650.000
IPHONE 6 PLUS 250.000 250.000 Giá Liên Hệ
IPHONE 6S PLUS 280.000 250.000 900.000
IPHONE 7 300.000 250.000 700.000
IPHONE 7PLUS 350.000 300.000 1.000.000
IPHONE 8PLUS 350.000 300.000/300.000 1.050.000
IPHONE X 450.000 500.000/350.000 2.800.000
IPHONE XS 50.000 500.000/350.000 2.800.000
IPHONE XS MAX 500.000 700.000/400.000 3.700.000
IPHONE 11 450.000/650.000 600.000/350.000 2.000.000
IPHONE 11 PRO MAX 650.000/770.000 900.000/ 450.000 4.300.000